دبیر هنری سومین جشنواره موسیقی کیش درباره جزئیات برگزاری این رویداد هنری در آبان ماه سال جاری توضیحاتی را ارائه داده است: «تجربه برگزاری نخستین جشنواره موسیقی کیش که در بخش رقابتی بر پایه گروه نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی بود و دومین جشنواره این منطقه که در راستای موسیقی سواحل جنوبی ایران در امتداد دریای عمان تا خلیج‌فارس برگزار شد، با بهره‌مندی از مشورت اساتید موسیقی ایرانی و نظرات مشورتی شورای سیاست‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، توفیق برگزاری سومین جشنواره موسیقی جزیره نیز حاصل‌شده است. در این راستا، رویکرد و اصالت سومین جشنواره موسیقی کیش را بر پایه حرکات آیینی ایران به‌صورت غیررقابتی است.» این رویداد با هدف حفظ و اشاعه فرهنگ غنی اقوام ایرانی، خلق و آفرینش مقام‌های موسیقایی با تکیه ‌بر فرهنگ‌عامه و اجتماعی نواحی مختلف، ترغیب نسل جوان به هنر معاصر با رویکرد به اصالت و هویت، احیای گردشگری هنری در معرفی جزیره زیبای کیش در قالب هنر ناب ایرانی و ابلاغ پیام مهر و مودت و دوستی از مجرای موسیقی اصیل بومی کشور، شکل خواهد گرفت.