تست کرونای رضا بهرام خواننده پاپ که مدتی در بستر بیماری بود مثبت اعلام شد. این خبر را توتونچیان برنامه گزار رضا بهرام اعلام کرده است و گفته: «نتیجه آزمایش کرونای این خواننده روز جمعه مثبت اعلام‌شده است. در حدود 5 روز است که به گفته پزشک معالج بهرام، ریه‌های این خواننده درگیر این ویروس شده است و هم‌اکنون در منزل خود در قرنطینه به سر می‌برد.»