وزیر ارتباطات گفت: به دنبال این هستیم تا سرعت اینترنت را در استان ‌های مختلف ۳۰ تا ۴۰ برابر بیشتر کنیم. به گزارش تسنیم،‌ عیسی زارع‌پور افزود: از زمانی که طرح فیبر نوری برای کسب وکار‌ها آغاز شده، سرعت ۸۰۰ تا ۹۰۰ مگابایتی به مشتریان داده شده است. امیدواریم سرعت‌های چند صد مگابایت بر ثانیه ارائه کنیم.