بررسی باستان‌شناسی بخش مرکزی شهرستان جهرم پس از 10 سال به پایان رسید و کل آثار و محوطه‌های شناسایی شده از این شهرستان، ۵۴۸ محوطه و اثر از دوران پارینه‌سنگی تا قرون متأخر اسلامی است.  به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سرپرست هیأت باستان‌شناسی این منطقه با بیان این مطلب، گفت: قدیم‌ترین محوطه‌های شناسایی شده از بخش مرکزی مربوط به دوره پارینه‌سنگی میانی است که از غارها و محوطه‌های باز شناسایی شد.  مجید منصوری، افزود: علاوه بر این، محوطه‌هایی نیز از دوران پارینه‌سنگی جدید و فراپارینه-سنگی شناسایی شد و محوطه‌های پیش از تاریخی با سفال زیادی از این منطقه بدست نیامد و تنها یک محوطه شاخص از دورة باکون ثبت شد.  به گفته وی، بیشتر محوطه‌های شناسایی شده در این پروژه از بخش مرکزی جهرم مربوط به دوران تاریخی و به ویژه دوره‌های هخامنشی، فراهخامنشی و ساسانی و با توجه به کوهستانی بودن منطقه، آثار دوران فراهخامنشی و ساسانی بیشتر بصورت قلعه‌های صعب‌العبور در ارتفاعات است.  سرپرست هیأت باستان‌شناسی با اشاره به اینکه، محوطه‌ها و آثار فراوانی نیز از دوران مختلف اسلامی بصورت محوطه، قلعه، راه، پل، کاروانسرا، آب‌انبار و آسیاب شناسایی شد، افزود: این محوطه‌ها و آثار از قرون اولیه تا متأخر اسلامی قابل تاریخگذاری است.