قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی کشور در سفر به یزد یک سالن را افتتاح و از دو سالن در حال ساخت بازدید کرده است. در همین سفر او اعلام کرده است شهر یزد می‌تواند میزبان جشنواره فجر باشد.

در این سفر دبیر جشنواره فجر نیز قادر آشنا را دنبال می‌کند. او گفته است: با ظرفیت هایی که در این شهر شاهد بودیم، می تواند میزبان شایسته‌ای برای این رویداد هنری باشد.

 وی در دفاع از برگزاری جشنواره فجر گفته است: نمایش یک  هنر فاخر است و جشنواره بین المللی فجر یک اعتبار جهانی دارد که 40 سال هویت و اعتبار  دارد و وظیفه داریم از اعتبار آن دفاع کنیم.

پیش از شیوع کرونا قرار بود شهر یزد با حمایت شهرداری میزبان جشنواره‌ای عروسکی به دبیری مرضیه برومند باشد. حال

او می‌گوید: شهرداری‌ها همواره در فعالیت‌های فرهنگی پیش‌قدم هستند و در استان یزد نیز این اهتمام به خوبی دیده می‌شود.

در دوره گذشته جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شهر کاشان میزبانی بخشی از جشنواره را برعهده گرفته بود. خانه‌های قدیمی کاشان محل اجرای نمایش‌های روحوضی این رویداد بود. به نظر می‌رسد نگاه قادر آشنا برای میزبانی یزد نیز معطوف به چنین رویکردی باشد.