سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ظرف امروز و فردا قاعدتا باید جانشین شهردار به شورا اعلام شود. نیازی هم نیست که در صحن شورا مطرح شود. «علیرضا نادعلی» سخنگو و عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره معرفی جانشین شهردار تهران گفت: شهردار باید یک نفر را به عنوان جانشین معرفی کند و این کار هم قاعده شورا و هم نظر رییس شورا است و به جهت قانونی نیاز است که این کار اتفاق بیفتد و آقای زاکانی هم حتما این کار را انجام خواهد داد. سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ظرف امروز و فردا قاعدتا باید جانشین شهردار به شورا اعلام شود. نیازی هم نیست که در صحن شورا مطرح شود.