یکی از ماموران مرزبانی هرمزگان که در مرخصی به سر می‌برد، در یکی از پارک‌های یاسوج با اراذل و اوباشی که مزاحم نوامیس بودند درگیر شد و به شهادت رسید. به گزارش رکنا؛ احسان فرخیانی، در زمان مرخصی جلوی چشم زن و بچه‌اش توسط اراذل به شهادت رسید.