دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد که پرستاران می‌توانند با مجوز رسمی «مجهز به لوازم حفاظت شخصی شامل اسپری فلفل، شوکر و باتوم تلسکوپی» شوند. به گزارش خبرآنلاین، محمد شریفی‌مقدم، گفت که براساس قرارداد خانه پرستار با «یک شرکت حفاظتی و مراقبتی» هزاران پرستار«امکان خرید و تجهیز به وسایل امنیتی و حفاظت شخصی شامل اسپری فلفل، شوکر و باتوم تلسکوپی» دارند.