سرپرست سازمان ملی سنجش گفت: مسئولیت تمام آزمون‌های رسمی و غیر رسمی بر عهده سازمان سنجش است که سیاست‌ گذاری استاندارد می‌کند.  به گزارش عبدالرسول پورعباس تسنیم افزود: در اجرا بخش‌های مختلف خصوصی، شرکت‌های دانش‌‌بنیان و آموزش و پرورش به‌کارگیری می‌شوند. به گفته او در آینده انجام آزمون‌های نهایی ذیل سازمان ملی سنجش است و مسئولیت صفر تا صد به عهده سازمان ملی سنجش است.