رئیس سازمان غذا و دارو درباره رسیدگی به وضعیت حجاب در داروخانه‌ها گفت: اگرچه اصول مربوط به پوشش در داروخانه‌ها ابلاغ شده اما ناهنجاری‌هایی در این زمینه گزارش می‌شود. موضوع رعایت هنجارها جزو مواردی است که در سهمیه داروی داروخانه‌ها نقش دارد. به گزارش مهر، سیدحیدر محمدی، ادامه داد: اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجارها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود، سپس موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود و در مرحله بعدی، متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.