معاون وزارت آموزش و پرورش گفت: با معلم بلاگرها در مدارس دولتی و غیردولتی برخورد قانونی می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدحسین پورثانی افزود: وزارت آموزش و پرورش با چند نفر از این افراد، برخورد کرده و از سیستم حذف شده‌اند.