کارزار برکناری علیرضا زاکانی به تازگی به ثبت رسیده که تا زمان تنظیم این خبر بیش از 21 هزار نفر آن را امضا کرده‌اند. پس از کارزار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه که تاکنون بیش از ۱4۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، کارزار دیگری به راه افتاده با هشتک «شهردار_خوب_کجاست.» در این کارزار درخواست برکناری شهردار تهران مطرح شده و خطاب به اعضای شورای شهر تهران آمده که همانطور که مستحضرید در مخالفت با اقدام اخیر شهردار تهران جناب آقای زاکانی جهت بنای مسجدی در پارک قیطریه کارزاری به راه افتاده که تا کنون از مرز یکصد و چهل هزار امضا گذشته و این عدد مدام در حال افزایش است. در ادامه این درخواست با اشاره به مشکلات فراوان شهر تهران از جمله آلودگی هوا و کمبود فضای سبز و دیگر مشکلات پایتخت به اعضای شورای شهر تهران گوشزد شده که با وجود افراد صالح و شایسته، گذاشتن افراد ناتوان در مسئولیت‌های بزرگ به مثابه خیانت در امانت و ایراد خسارت به کشور و مردم است‌.