سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران از راه‌اندازی سامانه تاکسی آنلاین در سال جدید خبر داد. به گزارش ایسنا، شادی مالکی گفت: در مورد مسئله نظارت هوشمند باید بگویم که طبق قراردادی که با شرکت کنترل ترافیک منعقد شده، از دوربین‌های مکانیزه شهری برای نظارت و کنترل عملکرد تاکسی‌ها استفاده خواهد شد. وی با بیان اینکه در مورد تاکسیرانی آنلاین نیز می‌بایست از طریق ایجاد یک پلتفرم که روی گوشی‌های همراه نصب می‌شود، این مهم را محقق کنیم، گفت: «برقی‌سازی‌ تاکسی‌ها» یکی دیگر از برنامه‌های تحولی شهرداری تهران است؛ بگونه‌ای که با توجه به قرارداد منعقد شده با شرکت‌های چینی قرار است تا در سال‌جاری ۲۵ هزار تاکسی سدان، ۱۰ هزار تاکسی ون و ۲۵۰۰ تاکسی ویژه برقی برای شهر تهران درنظر گرفته است.