کمپین معلولان با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، از بروز فاجعه‌ای انسانی در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی خبر داد. بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در این ویدیو با افشای موارد تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و اخذ شهریه‌های نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان مهرآفرین کرج خواستار پاسخگویی سازمان بهزیستی شده است.