وزیر بهداشت از تصویب درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در مراکز درمانی دولتی و وابسته به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی کرد: این طرح به تصویب هیأت وزیران رسیده است و طی هفته جاری اجرا می‌شود.