دبستان دخترانه مکتب الزهرا (س) مدرسه‌ای در محله امامزاده یحیی تهران است که ۱۰۰ نفر از دختران «کودکان کار» در آن تحصیل می‌کنند، حدود ۸۰ سال از ساخت این مدرسه می‌گذرد و به عنوان مدرسه فرسوده از آن می‌توان نام‌برد که به دلیل عدم نوسازی و مقاوم سازی در این سال‌ها هر لحظه امکان دارد که سقف‌های کلاس‌هایش فرو بریزد!  به گزارش تسنیم، جالب اینجاست که وزارت آموزش و پرورش برای اجاره این مدرسه به یک گروه جهادی برای ادامه تحصیل کودکان کار فرسوده ماهیانه ۱۴۰ میلیون تومان از گروه جهادی حضرت ابوطالب تحت عنوان اجاره دریافت می‌کند!‌‌