مدیرعامل آب و فاضلاب گفت: تهران از نظر منابع آبی ظرفیت بارگذاری جمعیت جدید را ندارد. محسن اردکانی افزود: با توجه به منابع محدود آبی در گستره استان تهران هر گونه بارگذاری جدید جمعیت در تهران امکان‌پذیر نیست و دیگر ظرفیت جدیدی برای تأمین آب آن وجود ندارد که باید در این زمینه تجدیدنظر شود.