معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: بیشترین تلفات ناشی از تصادفات در دنیا خارج از شهرها رخ می‌دهد؛ اما در استان تهران بیشترین متوفیان مربوط به شهر تهران و ۲۳ درصد آنها نیز مربوط به استفاده‌کنندگان از پراید هستند. به گزارش ایرنا، ابوالفضل نیکوکار افزود: با وجود تکمیل بانک اطلاعات رانندگان حادثه‌ساز و ارسال پیامک‌های هشدار، اقدامات مراجع ذیربط برای پیشگیری از تخلفات رانندگی اجرایی نشده است.