رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رویکرد سازگاری با محیط زیست برای مدیریت تغییر اقلیم، گفت: میزان بارش‌ها در کشور طی ۵۰ سال اخیر ۵۰ میلیمتر کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، بابک نگاهداری با بیان اینکه 62 درصد کشور درگیر خشکسالی است اظهار کرد: تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند باعث کاهش ۲۳ هزار میلیارد دلار در اقتصاد شود، اگر تغییرات اقلیمی نداشتیم در مدت یاد شده شاهد ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد بیشتر در اقتصاد جهانی بودیم.