سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران می‌گوید برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومین و متهمان در زندان‌های سه گانه تهران، سارقین هستند. به گزارش ایسنا، ابوالفضل نیکوکار افزود: این در حالی است که قبلا این جایگاه در اختیار محکومان مواد مخدر بوده است.