بخشنامه تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز ابلاغ و زنگ نماز در متن برنامه رسمی روزانه مدارس در تمامی دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی به مدت ۳۰ دقیقه درج شد. وزیر آموزش و پرورش در این بخشنامه به بیان انتظارات از مدیران کل به عنوان رئیس شورای اقامه نماز استان پرداخت.  توجه ویژه مدیران مدارس به اجرای برنامه‌های اقامه نماز و تشویق و ترغیب همکاران و دانش‌آموزان برای حضور حداکثری در صفوف نماز جماعت، از مفاد این بخشنامه است.