علی اصغر خدایاری مدرس دانشکده فنی دانشگاه تهران خبر از قطع همکاری با دانشگاه را داد. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌امشب رئیس دانشکده با من تماس گرفت و گفت از طرف مرجع سازمانی بالاتر فرد دیگری برای تدریس درس من درنظر گرفته شده است ومن دیگر مجاز به حضور در کلاس نیستم. هفته پیش ایشان به من گفته بود که اگرچه دانشکده مایل به ادامه تدریس من است، ولی از طرف دانشگاه برای قطع رابطه با من تحت فشار قرار دارد».