درمان زنان توسط کادر درمانی مرد ممنوع شد!

 

معاون دادستان کل در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت تاکید کرد که حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان‌ها ممنوع شود. به گزارش میزان، غلامعباس ترکی گفت: معاونت‌های ذیربط در آن وزارتخانه، متناسب با تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت بانوان در سطح استان‌ها، برنامه‌ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن، اعم از پزشک متخصص زنان و بیهوشی، پرستار، تکنیسین اتاق عمل و... جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور را در دستور کار 

قرار دهند.