وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایندگان مجلس خواست تا یک بستر قانونی برای برخورد با مافیای فیلترشکن ایجاد کنند. عیسی زارع‌پورگفت مافیای وی پی ان از نیاز مردم سوءاستفاده کرده و کسب سود می‌کند، از این رو مجلس باید یک بستر قانونی برای برخورد با آنها ایجاد کند.