معاون وزیر خارجه، گفت: آقای رئیسی به هر کشوری سفر می‌کند از او می‌خواهند که آنجا کارخانه دارو و تجهیزات پزشکی تأسیس کند. ایران داروهای ضدسرطان خیلی خوبی دارد که روسیه و خیلی از کشورهای دیگر تقاضای آن را دارند. مهدی صفری، افزود: قرار است ما به یک کشور آمریکای لاتین، که تعداد زیادی از مردمش به‌علت تزریق واکسن فایزر سرطان خون گرفتند، داروی سرطان صادر کنیم. قرار است ایران اندازه ۱۰۰ میلیون دلار به این کشور داروی سرطان خون صادر کند. اظهارات معاون وزیر خارجه درحالی است که ایران با کمبود شدید دارو مواجه است و مردم از وضع داروهای تولید داخل برای بیماران سرطانی راضی نیستند. خبرهایی از توقف تولید برخی از داروهای داخلی منتشر شده است.  مضاف بر این، در سال‌های اخیر مسئله اثربخشی کمترِ داروهای تولید داخل در درمان بیماری‌های سرطانی مطرح بوده است و‌ بیماران از نبود امکان تهیه داروهای خارجی ناراضی‌اند.