مشاور وزیر بهداشت گفت: برآورد کرده‌ایم و حدود ۱۲ هزار ماما در بخش درمان و حدود ۸۰۰۰ ماما نیز برای بخش بهداشتی نیاز داریم. به گزارش ایسنا، شهلا خسروی افزود: در حال حاضر حدود ۲۱ هزار ماما در بخش درمان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند. به گفته او طبق قانون جوانی جمعیت باید به ازای هر دو مادر باردار، حداقل یک ماما مشغول به کار باشد، اما تخمین‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد در بخش درمان حدود ۱۲ هزار و در بخش بهداشت حدود هشت هزار کمبود ماما وجود دارد. او یکی از دلایل این کمبود را مشکل دستمزد عنوان کرده و گفته است حقوق و مزایای مامایی در ایران به‌رغم دشواری‌های کار، مانند «سایر کارشناس‌ها» است. با این حال او خبر داده که قرار است بیش از سه‌هزار مامای جدید با آزمون استخدامی جذب وزارت بهداشت شوند.