پلیس راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرد در صورتی که وسایل نقلیه توقیف شده، بیش از یک سال در توقیف بمانند، دیگر متعلق به صاحب خودرو نخواهند بود. در بیانیه پلیس راهنمایی و رانندگی به دستورالعمل قوه قضائیه جمهوری اسلامی استناد شده که بر مبنای آن خودروهایی که بیش از یک سال و موتورسیکلت‌هایی که بیش از شش ماه در پارکینگ‌ها متوقف و مالک آن برای ترخیص آنها اقدام نکرده باشند، در حکم «رها شده» محسوب می‌شوند.