دانشگاه هنر با حذف نام دکتر مسعود علیا و دکتر امیر مازیار از چارت دروس ترم آتی گروه فلسفه این دانشگاه، این دو استاد دانشگاه را ممنوع‌التدریس کرد. به گزارش اصلاحات نیوز، دروس مورد تدریس این دو استاد به سایر اساتید واگذار شده است. پیشتر در ترم گذشته نیز امیر مازیار از تدریس منع شده بود. مسعود علیا و امیر مازیار از امضاکنندگان بیانیه‌ی اساتید در اعتراض به بازداشت دانشجویان بوده‌اند.