نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به وجود ۱۶۰ فروشگاه حیوانات خانگی (پِت‌شاپ) در استان آن را زیبنده ندانست و خواستار برخورد با آن شد.  محمدباقر محمدی لائینی گفت: باید بساط پت‌شاپ‌ها جمع شود.