رئیس انجمن تولید کنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران با انتقاد از شعار تبلیغاتی سازمان امور مالیاتی نوشت: ‌شایسته است که برای پرکردن بیلبوردهای شهری هر جفنگی را ننویسید.  مهدی بستانچی افزود: در سالی که در لایحه بودجه آن کسری قطعی وجود دارد ،حرف از اخذ مالیات برای عمران و آبادانی، نمک به زخم تولیدکنندگانِ صنایع کوچک و متوسط و نوید فشار مضاعف به آنان برای جبران کسری بودجه در سال پیش رو است.