معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش گفت: بین ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز دچار چاقی مفرط هستند.  به گزارش ر ایلنا، سینا کلهر خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمارها تنها ۲۰ درصد از مردم ایران ورزش می‌کنند، این بدین معناست که یک فرد ایرانی در هفته دو روز و به میزان نیم‌ساعت ورزش می‌کند که این مقدار کافی نیست.