توفان و گرد و خاک در سه روز گذشته ۱۷۲ نفر از مردم منطقه سیستان ‌را راهی بیمارستان کرده است و ۲۶ نفر همچنان بستری هستند. به گزارش ایرنا، در این مدت سرعت وزش باد به حدود ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید که علاوه بر افزایش ذرات معلق در هوای منطقه، کاهش دما را به همراه دارد.