سخنگوی صنعت آب گفت: ۵۵ درصد مشترکان تهرانی در رده پرمصرف (مصرف یک تا دو برابر الگو) قرار دارند و همین امر باعث افزایش ۸۰ لیتری سرانه آب شرب تهران نسبت به الگو شده است. به گزارش تسنیم فیروز قاسم‌زاده افزود: مدیریت شرب تهران به‌ویژه در شرایط پیک مصرفی در تابستان پیش‌رو نیازمند همراهی جدی مردم عزیز پایتخت است.