رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران گفت: ابتلا به سرطان پستان در بین مردان و زنان ایرانی جایگاه نخست را در جهان دارد. محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان سن ابتلا به سرطان پستان در ایران را 10 سال جوانتر از دنیا عنوان کرد و افزود: میانگین سن ابتلا به این نوع سرطان در ایران بین 45 تا 55 سال است که در کشورهای دیگر شیوع آن از 50 تا 60 سالگی است.