معاون سازمان راهداری کشور گفت: ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز در سطح راه‌های کشور شناسایی شده است. به گزارش ایسنا، رضا اکبری افزود: مسال ایمن‌سازی نیمی از این نقاط با آشکارسازی یا بهبود مهندسی در دستور کار قرار دارد. به گفته او برآورد هزینه هر کیلومتر آسفالت راه‌ها به سه میلیارد تومان رسیده است.