در حالی که روند ابتلا به سویه جدید اومیکرون در کشور سیر صعودی پیدا کرده و آمار روزانه وزارت بهداشت این موضوع را تأیید می‌کند؛ اما روند واکسیناسیون روند نزولی دارد. به گزارش مهر، با نگاهی به اعداد و ارقام تزریق واکسن کرونا در فاصله ۲۴ ساعت، متوجه می‌شویم که فقط ۱۹۵۱ دوز واکسن تزریق شده است که نشان می‌دهد روند استقبال از واکسیناسیون در کشور، تا حدود زیادی متوقف شده است.