مدیرکل محیط زیست البرز از تلف شدن یک پلنگ در منطقه واریان خبر داد و گفت: یک قلاده پلنگ آسیب دیده و زخمی در منطقه واریان مشاهده شد. به گزارش ایسنا، مجید درگی افزود: زخم حیوان در لحظات اول زنده گیری، به‌صورت کهنه و عمیق مشاهده شده است. این حیوان پس از بیهوش کردن، توسط جوامع محلی برای درمان منتقل ولی به دلیل شدت بالای آسیب تلف شد.