بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست از بین هشت کلانشهر کشور، کیفیت هوای شش کلانشهر آلوده ثبت شده که مشهد با شاخص 154 آلوده‌ترین آن‌ها است. پس از آن هوای اصفهان با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و رسیدن به عدد ۱۵۳ برای همه آلوده است. همچنین مردم در کلانشهرهای تهران، کرج، اهواز و تبریز آلودگی هوا برای گروه‌های حساس را با رسیدن به عدد ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۸ و ۱۰۷ با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تجربه‌ کرده‌اند.