رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره رد ادعای تولید متان در آرادکوه توسط شهرداری تهران گفت: اینکه بگوییم به هیچ وجه متانی در آن منطقه وجود ندارد از نظر علمی ادعای بی‌اساسی است. هرجایی که پسماند انباشته شود، گاز متان نیز تولید می‌شود.

به گزارش تسنیم علی سلاجقه اظهار کرد: بدون شک آرادکوه در بحث تولید متان نقش دارد و ما در این خصوص از شهرداری تهران توضیح خواسته‌ایم.

سلاجقه افزود: اگر مدیریت پسماندها به خوبی انجام شود، بوی نامطبوعی که در نزدیکی فرودگاه امام احساس می‌شود نیز حدف خواهد شد. درحال حاضر بخشی از شیرآبه آرادکوه تصفیه و بازچرخانی می‌شود اما بخش عظیمی از آن در منطقه رها می‌شود.