استاندار تهران از شناورسازی ۲ ساعته ادارات شهر تهران از ۷ تا ۹ صبح از ابتدای مهرماه به منظور کاهش پیک ترافیکی 1401 خبر داد و در مورد ساعت فعالیت مدارس نیز گفت: ساعت فعالیت شیفت صبح مقاطع متوسطه ۷:۳۰ و مقاطع ابتدایی شهر تهران ۸:۳۰ در نظر گرفته شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران؛ محسن منصوری با بیان اینکه تغییری در میزان حضور کارمندان طی روز در محل کار ایجاد نخواهد شد، ساعت شروع خدمات‌رسانی بانک‌ها را ۷ صبح و زمان حضور کارمندان در بانک را۶:۳۰ اعلام کرد.