عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: موضوع کاهش ساعت کاری ادارات را در مجلس بررسی می‌کنیم.

به گزارش فارس،‌ علیرضا سلیمی، افزود: با توجه به گسترش دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری و انجام کارها از طریق سیستم و حذف نامه‌نگاری‌ها به صورت کاغذی زمان کمتری برای رسیدگی به پرونده‌ها و مسائل مختلف در ادارات صرف می‌شود و ازاین‌رو کاهش ساعت کاری ادارات از نظر مجلس امری مطلوب است.