مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی می‌گوید خشک شدن دریاچه ارومیه موجب اتصال جزایر این دریاچه و ورود حیوانات درنده به آن‌ها شده است. به گزارش ایلنا، سعید شهند افزود: در حالی که جزایر دریاچه ارومیه زیستگاه انواع قوچ‌میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی است، خشکی دریاچه موجب ورود پلنگ و شغال به این جزایر شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین از کاهش تعداد پرندگان مهاجر در پی خشکی دریاچه ارومیه خبر داده است.