مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: بر اثر خشک شدن دریاچه ارومیه جزایر این دریاچه به خشکی متصل شدند.

به گزارش ایلنا، سعید شهند در رابطه با تاثیرات خشکی دریاچه ارومیه بر مهاجرت پرندگان به این دریاچه گفت: با توجه اینکه مهاجرت پرندگان از نیمه دوم سال به دریاچه آغاز می‌شود و معمولا در نیمه دوم سال با فروکش کردن گرمای هوا و آغاز بارش‌ها وضعیت دریاچه رو به بهبود می‌رود بنابراین امسال نیز دریاچه و تالاب‌های اقماری آن میزبان پرندگان مهاجر مخصوصا فلامینگو خواهند بود.

وی ادامه داد: خشکی دریاچه ارومیه بر تعداد پرندگان مهاجر تاثیرگذار بوده بطوری‌که تعداد آنها نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است.