برخورد تاکسی اینترنتی به سطل زباله، جان یک کودک زباله‌گرد در اسلامشهر تهران را گرفت. سه‌شنبه‌شب یک راننده تاکسی اینترنتی که با خودرو پراید خود در دام مسافرانش افتاده بود، هنگام فرار از دست آن‌ها خودروش با سطل زباله و دیوار یک مغازه در اسلامشهر کوبید. مسافر‌های مزاحم ظاهرا متواری شدند، اما بعد از عقب کشیدن خودرو معلوم شد پسر زباله‌گردی که در کنار سطل و در حال جمع‌آوری پسماند بوده کشته شده و جسدش زیر پراید مانده است.