رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی گفت: به دلیل فعالیت سامانه مانسون، سیستم‌های بارشی در پاییز دیرتر وارد کشور خواهند شد و پاییزی کم بارش و با دمایی بیش از حد نرمال خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، احد وظیفه افزود: علاوه بر کم بودن، میزان بارش‌ها دیرتر نیز خواهد بود.