مدیرکل مدیریت بحران گیلان، با اشاره به وقوع حریق ۱۰ هکتاری در شفت و یک هکتاری در رشت، گفت: این حریق‌ها در طرح جنگل دست کاشت سوزنی برگ و سطحی بوده است. به گزارش ایسنا، امیر مرادی اظهار کرد: از ساعت ۱۳ روز گذشته، ۳ شهریور شاهد وقوع حریق در طرح جنگل دست کاشت سوزنی برگ و طرح زراعت چوب در حال بهره برداری منطقه خرفکل شهرستان شفت بودیم. وی حریق مذکور را سطحی و به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار دانست و افزود: هم اکنون حریق مهار شده و تلاش برای اطفای کامل ادامه دارد.