دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: گفته می‌شود «سن اعتیاد» در کشور کاهش یافته؛ ممکن است سن شروع مصرف فردی به پایین تر از ۱۰ سال هم برسد، اما سن اعتیاد در کشور که میانگین سن معتادان و حدود ۲۴ سال است. به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی افزود: ️ در منطقه ۹۰ درصد کشفیات تریاک، ۴۸ درصد کشفیات مورفین و ۲۶ درصد کشفیات هرویین جهان مربوط به ایران است؛ این آمار رسمی سازمان ملل است. این موضوع نشان می‌دهد که ایران چه اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهد.