معاون ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: ما در تهران بالاترین جمعیت دانش‌آموزی را داریم. در تهران سرریز نخبگی داریم و باید برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش این محیط را بشناسیم.

به گزارش ایلنا،‌ معصومه معصومیان در رویداد «مدرسه، کلید طلایی اجرای سند تحول بنیادین» که دیروز در مدرسه ماندگار البرز برگزار شد، افزود: باید جمع نخبگی را در لایه‌های مختلف همراه با دانش‌آموزان، اولیا، همکاران درون و برون‌سازمانی پیش ببریم. اگر خروجی سند را تمام ساحتی دیدیم، می‌توانیم ادعا کنیم قدمی در آن راه برداشته‌ایم.