سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه الزامی برای واکسیناسیون دانش‌آموزان وجود ندارد، گفت: آموزش و پرورش ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس را مشروط به واکسیناسیون نکرده است.

صادق ستاری‌فرد افزود: توصیه ما این است که واکسیناسیون دانش‌آموزان بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شود، اما الزامی برای این کار وجود ندارد.