رئیس سازمان سنجش ایران از شناسایی ۷۰ متخلف در جلسه امتحان کنکور ۱۴۰۱خبر داد. عبدالرسول پورعباس گفت: این تخلفات در کنکور ۱۴۰۱ به کمک دستگاه‌های آشکار‌ساز پیدا شده است. او به داوطلبان اطمینان داد همه تقلب‌های صورت گرفته پیدا می‌شود. رئیس سازمان سنجش افزوده که موبایل در همه حوزه‌ها با دستگاه‌ها پیدا می‌شود و کسی نمی‌تواند موبایل را داخل حوزه بیاورد. پورعباس پیشتر گفته بود که در حوزه‌های امتحانی دستگاه آشکارساز نصب شده که هر نوع وسایل الکترونیکی مانند موبایل و ساعت هوشمند را شناسایی می‌کند.